AJGO s.c.

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

Otrzymujemy ją w wyniku przetarcia drewna okrągłego. Nasz zakład oferuje tarcice obrzynana (jest obrobiona w krawędziach czoła i czterech płaszczyznach) oraz nieobrzynana (obrobione są tylko w dwóch płaszczyznach równoległych natomiast krawędzie boczne są bez obróbki). Otrzymujemy ją przez jednokrotne przetarcie na piłach tarczowych.

02_tarcica
02_Tarcica nieobrzynana
02_Tarcica obrzynana